31

جولای

BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!
تمام آن چیزی که برای لذت بردن از آفرود نیاز دارید یک ب‌ام‌و X5 قراضه و چند دوست دیوانه برای کمک هستند!

ب‌ام‌و X5 E53 یک مدل نمادین برای این ماشینساز باواریایی بود زیرا باعث شد این ماشینساز وارد دسته شاسی‌بلندسازها شود. این ماشین یکی از اسپورت‌ترین شاسی‌بلندهای بازار در زمان عرضه محسوب می‌شد و ب‌ام‌و آن را ماشینی دینامیک و اسپورت می‌نامید. البته X5 نسل اول از نظر قابلیت‌های آفرود خیلی شاخص نبود.


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!اما بازگردیم به پروژه خودمان! این پروژه با ماشینیی آغاز شده که احتمالاً به‌صورت اسقاطی رها شده بود اما پس از آن بود که این جوانان روس جان تازه‌ای به X5 بخشیدند. بخش‌هایی همچون سقف، شیشه جلو، فریم شیشه‌های جانبی و… دیگر در ماشین وجود ندارند تا به این ترتیب آفرودر دیوانه‌وار ما کامل شود.


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!

بجای سقف ماشین میله سقفی نصب شده و همچنین لاستیک‌های آفرود بزرگ نیازمند برخی تغییرات و برش‌ها در گلگیرها بوده‌اند. این ب‌ام‌و X5 هم‌اکنون زندگی تازه‌ای یافته و نتیجه نهایی برای برخی افراد شگفت‌انگیز و برای برخی دیگر نیز افتضاح می‌باشد.

ما نمی‌دانیم که آیا قوای محرکه نیز دست‌کاری شده است یا خیر اما گفته می‌شود این ماشین از پیشرانه 8 سیلندر 4.4 لیتری استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم بدنه‌ای سبک‌تر به همراه پیشرانه‌ای 8 سیلندر باعث ایجاد توانایی بهتری برای عبور از مناطق سرسخت شود. حتی اگر پیشرانه هم دست نخورده باقی بماند بازهم این X5 توانایی آفرود بهتری خواهد داشت.


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!


 BMW X5 اوراقی به آفرودی لجام گسیخته تبدیل شد!

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..