14

مه

4 خاصیت بی‌نظیر گیاهان سبزرنگکلروفیل در تمام مواد غذایی سبز رنگ وجود دارد و شما می‌توانید به راحتی آن را جذب کنید. اسفناج، کلم بروکلی، سبزیجات معطر، اسپرولینا و غیره جزو منابع خوب کلروفیل هستند
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..