به گزارش ماشین شاپ،

 

ساره بیات با انتشار این عکس در صفحه اش ضمن نیوز دادن از درگذشت مادر «پانته آ بهرام» نوشت:

پانی نازنینم،

چقدر غصه دار شدم،چقدر در غمت شریکم،برات از خدای مهربان صبر میخوام و آرامش.فرشته زیبات در پناه امن خدا باشه.