12

مه

گالری ویدئو ماشین ها | کارکست شماره 13: آشنایی با عملکرد انواع رادار ماشین ها
ایمنی فعال ماشینها روز به روز در حال پیشرفت هستند و ماشینساز ها تلاش می کنند به هر قیمتی که شده از بروز تصادف جلوگیری کنند ! در این قسمت کارکست به توضیح عملکرد رادار های ضد تصادف در ماشین ها کردیم. وجود این رادار ها در برخی ماشین های وارداتی در کشور، تا چند ده میلیون به قیمت این ماشین ها می افزاید. نظر شما در مورد عملکرد این رادار ها چیست؟

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..