9

سپتامبر

ژست جدید اردوغان!رئیس‌جمهور ترکیه متعهد شد که کشورش هرگز در برابر “کشتار هزاران غیرنظامی بی گناه” در سوریه تماشاچی نخواهد بود و در این “گیم” مشارکت نمی‌کند.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..