7

آگوست

پسر «الهام چرخنده» در کنار پدر گیمگرش/عکسفرشید نوابی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: دیدار با پدر با مادر و پسر.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..