24

مه

پایه‌های لرزان اعتماد مردمی به خودران‌ها
اتومبیلهای خودران و نیمه خودران اخیراً به خاطر دلایل حوادث آنها در رسانه‌ها برجسته شده‌اند بنابراین اینکه نتایج به دست آمده در مطالعات AAA نشان می‌دهد اعتماد مشتریان به تکنولوژی خودران کاهش یافته جای تعجب زیادی ندارد.


بنا به گزارش این موسسه، 73 درصد رانندگان گفته‌اند از حضور در یک اتومبیلی کاملاً خودران می‌ترسند. جالب اینکه در سال 2017 تنها 63 درصد رانندگان از این اتومبیلها می‌ترسیدند. نگاهی عمیق‌تر به داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد 83 درصد بانوان از حضور در اتومبیلهای کاملاً خودران می‌ترسند درحالی‌که تنها 63 درصد مردان چنین اعترافی داشته‌اند.


موضوع جالب اینکه تعداد جوانانی که گفته‌اند از حضور در یک اتومبیلی کاملاً خودران خیلی می‌ترسند از 49 به 64 درصد رسیده است. دیگر یافته شگفت‌انگیز AAA آن است که درصد افرادی که گفته‌اند از حضور در اتومبیلی خودران می‌ترسند هنوز هم کمتر از میزان 78 درصد حداکثری‌ای است که در ژانویه 2017 به دست آمده است.


اگرچه این مطالعه اشاره‌ای ویژه به تصادف فوتی اخیر اتومبیلهای خودران نداشته اما گفته که 63 درصد رانندگان آمریکایی گفته‌اند زمان حضور اتومبیلهای کاملاً خودران در جاده‌ها احساس امنیت کمتری دارند. شایان ذکر است این مطالعه حدود دو هفته پس از تصادف خودران یک اتومبیلی ولوو و کشته شدن یک نفر انجام شده است. فرد فوت شده در این تصادف با دوچرخه از خیابان عبور می‌کرده است.


اگرچه اکثریت افراد شرکت کننده در این مطالعه گفته‌اند احساس امنیت کمتری دارند اما 26 درصد افراد هم گفته‌اند در صورت حضور اتومبیلهای خودران در جاده‌ها هیچ تفاوتی احساس نخواهند کرد. 9 درصد افراد هم گفته‌اند در این صورت احساس امن‌تری خواهند داشت.

Mercedes-Benz-autonomous
علیرغم ترس‌هایی که درباره تردد اتومبیلهای کاملاً خودران وجود دارد، به نظر می‌رسد تعدادی از مشتریان درباره تکنولوژی نیمه خودران هیجان‌زده هستند. بنا به گزارش AAA، حدود 55 درصد مردم گفته‌اند خواهان حضور تکنولوژی نیمه خودران در اتومبیلی بعدی خود هستند.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..