12

فوریه

وقتی آقای گیمگر کوچک بود/عکس


به گزارش ماشین شاپ،

 کوروش سلیمانی گیمگر سینما وتلویزیون  تصویری  قدیمی از خود کنار برادرش در صفحه اینستاگرام منتشر کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در مورد آن ، یاد و خاطره آن روزهارا گرامی داشت.

سلیمانی نوشت:

سال ١٣٦٠ است شاید؛ شایدم هم ١٣٥٩… مى گویم شاید ١٣٥٩، چون گردِ جنگ هنوز بر ما و دریاچه ى. تاق بستان ننشسته است.

اینجا بعد از ظهر یک روز تابستانى ست که برادرم محسن مرا با خود به تاق بستان برده است و عکاسى دوره گرد از ما رو به تاق‌ها و پشت به دریاچه این عکس را مى گیرد … او برادر بزرگتر است و من کوچکترین عضو خانواده؛ او مرا دوست دارد و من هم او را؛ بچه تَر که بودم قبل از اینکه به دبیرستان برود با من که به دنبالش گریه مى کردم با مهربانى حرف مى زد و تا آرامم نمى کرد، نمى رفت … او مرا به سلمانى مى بَرَد تا سلمانى سرم را با ماشین دستى بتراشد و بعد هم به قنادى خیابان جلیلى تا بستنى و باقلوا بخوریم، مرا به سینما مى بَرَد و به تاق بستان، مثل همین امروز … روزگار خوش، ساده و شیرینى داریم …. من هنوز و تا همیشه، چون جان، خانواده ام را دوست دارم.

هر چقدر دنیا عوض تَر شود، بیشتر دوست شان دارم .

 

 

دیدگاهتان را بیان کنید!