8

سپتامبر

ورود ماشینهای برقی و هیبریدی بلاروس به ایران
رمضانعلی سبحانی فر رئیس گروه دوستی ایران وبلاروس با اشاره به بازدید از دو کارخانه ماشین های برقی و هیبریدی و کارخانه داروسازی در شهر مینسک بلاروس گفت: از کارخانه ماشینهای برقی و هیبریدی در بلاروس بازدید کردیم و قرار است با یک شرکت ایرانی در این زمینه همکاری شود.


 ورود ماشینهای برقی و هیبریدی بلاروس به ایرانعضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قرار است این شرکت به صورت آزمایشی ماشینهای شهری را به ایران فرستاده و بعد از ایجاد استانداردهای کشورمان به خط تولید برسد.

رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به بازدید از کارخانه داروسازی در کشور بلاروس ادامه داد: در زمینه داروسازی و همکاری‌های دو کشور ایران و بلاروس در این بازدید بحث شد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلاروس با بیان اینکه البته باید استانداردهای دارویی در دو کشور لحاظ شود، گفت:

موضوع واردات دارو از کشور بلاروس نیز موضوعی بود که در این بازدید مطرح شد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..