7

سپتامبر

واگویی حرف‌های معاون خزانه‌داری آمریکا در اتاق بازرگانی


به گزارش ماشین شاپ،

اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی است، چرا تاکنون بیانیه‌ای برای اجرای پیمان پولی دوجانبه صادر نکرده است؟

اتاق بازرگانی در بیانیه‌ای مدعی شده که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های چهل‌گانه FATF ، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.

در حالی اتاق بازرگانی نگران انزوای مالی ایران به واسطه عدم اجرای دستورات FATF است که ایران در دو سال گذشته پذیرفته که برنامه اقدام FATF را اجرایی کند. این برنامه اقدام 41 بند دارد که دولت 32 بند از آن را اجرا کرده است، بنابراین بخش زیادی از دستورات FATF اجرایی شده و طبق استدلال اتاق بازرگانی، تاکنون باید بخشی از انزوای مالی ایران کاهش پیدا می‌کرد، اما در دو سال گذشته در عرصه بانکی، شاهد مضیقه‌های بیشتر بوده‌ایم؛ مضیقه‌های مالی و بانکی ایران در عرصه جهانی به دلیل عدم اجرای دستورات FATF نیست، بلکه عامل اصلی وابستگی بیشتر به نظام پرداخت دلار و یورو است که موجب شده آمریکا و اروپا در عرصه بانکی به ایران و کشورهای طرف معامله آن فشار وارد کنند.

در حقیقت اگر اتاق بازرگانی نگران است، باید نسخه‌ای برای استقلال مالی و بانکی از غرب بدهد نه نسخه ادغام بیشتر، دلیل اصرار اتاق بازرگانی برای ادغام بیشتر در نظام‌های غربی چیست؟

بهترین روش بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی آمریکا، استقلال بانکی ایران از نظام پرداخت آمریکا و اروپاست. این اقدام می‌تواند با ابزاری به نام پیمان پولی دو جانبه انجام شود. پیمان پولی دوجانبه به معنای استفاده از ارزهای ملی و توافقات دوجانبه به جای استفاده از نظام مالی غرب است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که اجرای پیمان پولی دوجانبه تا 60 درصد از مسئله همکاری‌های بانکی کشور را حل می‌کند و در صورت چند جانبه شدن این پیمان‌ها، می‌توان تا 80 درصد از تحریم‌های بانکی را خنثی کرد اگر اتاق بازرگانی به واقع به دنبال خروج ایران از انزوای بانکی است، چرا تاکنون بیانیه‌ای برای اجرای پیمان پولی دو جانبه صادر نکرده است؟

رئیس FATF همان مامور ویژه‌ای است که از سوی آمریکا برای هشدار به کشورهای شرق آسیا (اندونزی، مالزی و سنگاپور) در خصوص تبعات تعامل با ایران به این منطقه رفته است تا ایران را منزوی‌تر کند. بیلینگزلی دستیار معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا است. در شرایطی اتاق بازرگانی خواستار اجرای دستورات FATF برای خروج ایران از انزوای مالی و بانکی است که رئیس FATF در شرق آسیا مشغول توطئه علیه ایران برای انزوای بیشتر است. پیش از این نیز سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار تصویب کنوانسیون مربوط به FATF در مجلس شده بود. این هم‌نوایی اتاق بازرگانی و اتاق جنگ آمریکا معنایی جز خیانت دارد؟

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..