30

مه

همسر سابق آقای گیمگر نیوزساز شد + عکسامبر هرد، همسر سابق جانی دپ که سال ۲۰۱۶ از این گیمگر جدا شد حالا با ویتو اشنابل وارد رابطه عاشقانه شده است.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..