6

مه

هر ۸ ساعت یک تعرض در اسپانیا


به گزارش ماشین شاپ،

بررسی‌های جدیدی که توسط کمیسیون‌هایی اتحادیه اروپا شده است، نشان می‌دهد، علاوه بر افزایش هر روزه آمار تعرض به زنان، خشونت فیزیکی نیز به شدت در این کشور رو به افزایش است.

مراکز ملی آمار در اسپانیا گزارش داده‌اند: یک زن از هر سه زن مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته است.

یافته‌ها نشان داده است، تنها ۱۳ درصد خشونت فیزیکی که زنان اسپانیایی متحمل آن می‌شوند، توسط شوهرشان رخ می‌دهد.

براساس مطالعات صورت گرفته، حدود ۳۰ درصد زنان اسپانیایی گفته‌اند از ۱۵ سالگی انواع خشونت‌های جسمی و جنسی را متحمل شدند.

کارشناسان آژانس حقوق بشر اتحادیه اروپا باور دارند، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر در کشور‌های اروپایی موجب تشدید آمار تعرض شده است.

پلیس اسپانیا با بیان اینکه ۸۰ درصد خشونت‌ها و جرایم جنسی گزارش نمی‌شوند اظهار داشت: «خلاف آمار‌هایی که ادعا می‌کنند اسپانیا جرایم جنسی کمتری نسبت به سایر کشور‌های اروپایی دارد، ما باور داریم آمار واقعی بسیار بیشتر از آنچه که آژانس حقوق بشر ارائه کرده، است».

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..