30

ژوئن

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

اول از همه بگوییم که میتوانید با گرفتن وکیل طلاق کارهای خود را بدون دقدقه و با عدالت تمام انجام دهید. در متن زیر برای شما دو نمونه از دادخواست طلاق توافقی را آماده کرده ایم و در صورت ایجاد هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره، میتوانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید.

نمونه اول :

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) مورد استدعاست.

نمونه دوم :

به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم. شرایط و توافقات حاصله به این شرح است: ۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ …………………….ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای ……فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و…………….مبلغ دریافت می نماید.

*بهتر است بدانید طلاق توافقی در دوران عقد هم می تواند صورت پذیرد.

هر دوی این نمونه دادخواست طلاق توافقی، دارای اعتبار هستند و می توانید از انها استفاده کنید.

منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..