26

فوریه

نرخ فروش مرغ کنتاکی در میادین میوه و تره بارمرغ کنتاکی، در میادین میوه و تره بار با قیمت مصوب 11 هزار و 500 تومان بفروش می رسد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..