15

فوریه

نرخ خرید و فروش برخی از خودروهای داخلی در بازارخودرو چری تیگو 7 (Excellent)، در بازار با قیمت 141 میلیون تومان بفروش می رسد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..