26

سپتامبر

نخستین فیلم از تروریست‌های دستگیر شده در اهواز


به گزارش ماشین شاپ،

 نخستین فیلم از تروریست های دستگیر شده در اهواز  پس از حمله به رژه نیروهای مسلح در 31 شهریور منتشر شد.

گفتنی است؛ در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح 25 نفر شهید و 67 نفر مجروح شدند.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..