17

جولای

ممنوعیت ثبت ‌سفارش ماشین به بهانه کنترل خروج ارز از کشور !؟
ثبت‌سفارش ماشین در شرایطی به بهانه کنترل خروج ارز از کشور ممنوع شده که با توجه به شکل گیری بازار ثانویه ارز، به‌نظر می‌رسد واردکنندگان ماشین نیز می‌توانند با لغو ممنوعیت مربوطه، فعالیت خود را ادامه دهند.


 ممنوعیت ثبت ‌سفارش ماشین به بهانه کنترل خروج ارز از کشور !؟کمتر از یک ماه پیش بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی، ثبت‌سفارش ماشین را ممنوع و در نتیجه، مشتریان، واردکنندگان و بازار ماشینهای خارجی کشور را با شوکی بزرگ مواجه کرد. با توجه به ممنوعیت ثبت‌سفارش، واردات ماشین به کشور طی ماه‌های آینده به صفر خواهد رسید و این موضوع جدای از آشفته‌تر کردن بازار، تبعات منفی دیگری نیز از جمله تعدیل نیرو در شرکت‌های واردکننده ماشین خواهد داشت. این ممنوعیت در شرایطی لحاظ شد که مطابق با لیست اعلامی از سوی بانک مرکزی، تنها حدود 121 میلیون یورو ارز به واردات ماشین طی سه ماه نخست سال جاری اختصاص داده شده است.

با این حساب، سهم ماشین در کل ارز مصرفی کشور طی بهار امسال، کمتر از 1.4 درصد بوده، که رقم چشمگیر و نگران کننده‌ای برای اقتصاد کشور به‌شمار نمی‌رود. بنابراین، به‌نظر می‌رسد ممنوعیت ثبت‌سفارش ماشین به بهانه کنترل خروج ارز از کشور به‌خصوص با توجه به تبعات منفی آن، تصمیمی چندان منطقی به شمار نمی‌رود و دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند با در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین، واردات ماشین و ارز مصرفی در این حوزه را کاهش دهد.

در این بین، شکل‌گیری بازار ثانویه ارز که در آن، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از صادرکنندگان و با قیمت آزاد تامین کنند، یکی از راهکارهای منطقی و اقتصادی برای تداوم تجارت ماشینهای خارجی در کشور به‌شمار می‌رود. اتفاقا تا قبل از شکل‌گیری بازار ثانویه، واردکنندگان ماشین نیز اعلام کردند حاضرند بدون دسترسی به ارز دولتی و به واسطه تامین ارز از بازار آزاد، فعالیت خود را ادامه دهند، با این حال با واکنش منفی وزارت صنعت مواجه شدند. این در حالی است که اگر دولت ممنوعیت واردات ماشین را لغو کند، واردکنندگان می‌توانند از بازار ثانویه ارز موردنیاز خود را تامین کنند. در چنین شرایطی، به‌دلیل بالا رفتن هزینه مالی واردکنندگان (به‌دلیل استفاده از ارز غیر‌دولتی)، روند واردات ماشین به کشور و به تبع آن، خروج ارز، نزولی خواهد شد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..