3

جولای

ملکه انگلیس زنده به گور شد


به گزارش ماشین شاپ،

نکته جالب توجه در این است که هنوز معلوم نیست ملکه انگلیس در تاریخی نزدیک فوت می‌کند یا نه، نه تنها درباران بلکه سیاستمداران این کشور نیز خود را برای مراسم او آماده می‌ شوند . مقامات بالای این کشور به صورت پنهانی در پشت در‌های بسته تمرین می‌کنند تا مراسم فوت این ملکه بدون هیچ مشکلی باشد. حتی برای مرگ این شخص ده روز عزای عمومی در نظر گرفته اند.

به گزارش نیوز ترک، شبکه بی بی سی انگلیس نیز برای برنامه زنده خود در روز درگذشت ملکه تمرین می کنند.

 

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..