28

جولای

معرفی اتومبیلسازان جهانی با بهترین و بدترین گارانتی


امداد جاده‌ای پوشش گارانتی خوردگی و زنگ‌زدگی پوشش گارانتی قوای محرکه پوشش پایه گارانتی برند

3 سال/58 هزار کیلومتر

7 سال/160 هزار کیلومتر 6 سال/115 هزار کیلومتر 6 سال/115 هزار کیلومتر فولکس‌واگن 5 سال/نامحدود 7 سال/نامحدود 10 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر

هیوندای

5 سال/نامحدود

7 سال/نامحدود 10 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر جنسیس 5 سال/نامحدود 7 سال/160 هزار کیلومتر 10 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر

میتسوبیشی

5 سال/96 هزار کیلومتر

5 سال/160 هزار کیلومتر 10 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر کیا 5 سال/96 هزار کیلومتر 6 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر

جگوار

4 سال/نامحدود

7 سال/نامحدود 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/96 هزار کیلومتر اینفینیتی 4 سال/80 هزار کیلومتر – 8 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر

تسلا

نامحدود

5 سال/نامحدود 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر لینکلن 6 سال/112 هزار کیلومتر 6 سال/نامحدود 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

کادیلاک

6 سال/112 هزار کیلومتر

6 سال/160 هزار کیلومتر 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر بیوک 4 سال/نامحدود 6 سال/نامحدود 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

لکسس

4 سال/80 هزار کیلومتر

5 سال/نامحدود 6 سال/112 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر آکورا 4 سال/نامحدود 12 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

آئودی

4 سال/نامحدود

12 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر ب ام و 4 سال/نامحدود 12 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

مینی

4 سال/نامحدود

5 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر فیات 4 سال/نامحدود 12 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

ولوو

4 سال/80 هزار کیلومتر

12 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر پورشه 4 سال/80 هزار کیلومتر 6 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

لندروور

4 سال/نامحدود

5 سال/نامحدود 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر آلفارومئو 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر

مرسدس بنز

4 سال/80 هزار کیلومتر

4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر 4 سال/80 هزار کیلومتر اسمارت 5 سال/96 هزار کیلومتر 6 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

شورولت

5 سال/96 هزار کیلومتر

6 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر جی ام سی 5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

کرایسلر

5 سال/160 هزار کیلومتر

5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر داج 5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

رم

5 سال/96 هزار کیلومتر

5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر فورد 5 سال/96 هزار کیلومتر 5 سال/160 هزار کیلومتر 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

جیپ

3 سال/60 هزار کیلومتر

5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر هوندا 3 سال/60 هزار کیلومتر 5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

مزدا

3 سال/60 هزار کیلومتر

5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر نیسان 3 سال/60 هزار کیلومتر 5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

سوبارو

2 سال/نامحدود

5 سال/نامحدود 5 سال/96 هزار کیلومتر 3 سال/60 هزار کیلومتر

تویوتا

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..