5

اکتبر

مراقب تبلیغات اغواکننده فروش ماشین پایین تر از قیمت کارخانه باشید
سعید موتمنی در رابطه با وضعیت بازار ماشین همزمان با کاهش قیمت دلار، اظهار داشت: روند نزولی قیمت دلار عاملی شده تا جو روانی کاهش قیمت ماشین در سطح بازار ایجاد شود اما برخی از این قیمتها واقعی نیست چراکه هنوز عرضه ماشین به بازار افزایش پیدا نکرده است.


 مراقب تبلیغات اغواکننده فروش ماشین پایین تر از قیمت کارخانه باشیدرییس اتحادیه فروشندگان ماشین با بیان اینکه در برخی از سایت ها تبلیغات قابل تأملی در فروش ماشین منتشر می شود، افزود: در یکی از این تبلیغات فروش 50 پراید با قیمت 22 میلیون تومان مطرح شده که این موضوع مورد تردید است.

وی تصریح کرد: باید پرسید زمانی که ماشینیی وارد بازار نشده چطور این افراد مدعی فروش این تعداد پراید آنهم با قیمت پایین‌تر از کارخانه هستند. متأسفانه هیچ نظارتی بر سایت‌های تبلیغاتی نیست و آنها به راحتی تبلیغات کذب منتشر می‌کنند.

مؤتمنی با اعلام اینکه راهکار کاهش قیمت ماشین عرضه سریع محصولات به بازار است، گفت: ادعای ماشینسازان در عرضه محصولات به بازار درست نیست.

به گزارش تسنیم، اخیراً برخی از سایت های خبری تبلیغی را منتشر کرده اند که فردی مدعی شده 50 پراید 131 داشته و به دلیل کاهش قیمت دلار این ماشینها را با قیمت 22 میلیون به فروش می‌رساند.


 مراقب تبلیغات اغواکننده فروش ماشین پایین تر از قیمت کارخانه باشید

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..