16

جولای

مدیریت کاپیتان در فضای مجازی


به گزارش ماشین شاپ،

وقتی پرسپولیس در فضای مجازی به بدقولی مدیران باشگاه اشاره کرد و با یک حرکت خودجوش به پول رسیدند، این سیدجلال حسینی بود که ماجرا را مدیریت کرد. در واقع سیدجلال هم کاپیتان پرسپولیس در مستطیل سبز است و هم در فضای مجازی با اجازه او پیام مشترک می‌گذارند و یا پیام‌ها را برمی‌دارند! نکته جالب اینجاست که سیدجلال با گرشاسبی هم حداقل در ظاهر رابطه خوبی دارد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..