27

آوریل

محکومان به اعدام در بحرین شکنجه نشده اند


به گزارش ماشین شاپ،

دبیرکل موسسه ملی حقوق بشر بحرین (وابسته به رژیم آل خلیفه) مدعی شد که محکومان به اعدام در این کشور شکنجه نشده اند.

«خلیفه الفاضل» دبیرکل موسسه ملی حقوق بشر بحرین در سخنانی که در تناقض آشکار با گزارش های سازمان های حقوقی بین المللی است در خصوص جوانان بحرینی که پیش از این در قضیه ای سیاسی محکوم به اعدام شده بودند گفت: متهمان محکوم به اعدام در معرض هیچ گونه شکنجه و یا ربایش و مخفی نگه داشته شدن قرار نگرفته اند و محاکمه آنها نیز عادلانه بوده است.

همچنین وی به صحبت های رییس دادگاه نظامی بحرین «یوسف فلیفل» اشاره کرده و گفت که ما اکنون اطمینان داریم که هیچ کدام از محکومان در این قضیه در هیچ مرحله ای از مراحل تحقیق و بازجویی مورد شکنجه قرار نگرفته اند و گزارش های جداگانه ای در خصوص شکنجه و یا سو رفتار و رفتار غیر انسانی در خصوص هر کدام از محکومان موجود است که صحت این ادعا را ثابت می کند.

این در حالی است که انجمن حقوق بشر بحرین BFHR (غیر وابسته به حکومت بحرین) پیش از این در گزارشی در خصوص ۴ جوان بحرینی محکوم به اعدام به اتهام «طراحی نقشه ترور  فرمانده نیروهای مسلح بحرین»  از شکنجه شدن محکومان به ۲۱ روش مختلف پرده برداشته بوده و اعترافات آنها را اعترافاتی غیر قابل استناد خوانده بود که زیر شکنجه اخذ شده اند.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..