30

مه

محاکمه پدر خشمگین به اتهام کشتن یک جوان


به گزارش ماشین شاپ،

ضارب خیلی زود دستگیر شد و در همان مراحل نخستین بازجویی به ارتکاب قتل اعتراف کرد.این متهم صبح دیروز از زندان به شعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی حشمت‌الله توکلی و قاضی اصغر محمدی انتقال یافت تامحاکمه شود.

در آغاز جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را خواند آنگاه خانواده مقتول در جایگاه قرار گرفتند وخواستار قصاص متهم شدند.

سپس متهم پای میز محاکمه ایستاد ودر شرح ماجرا گفت: روز حادثه وقتی از سرکار به خانه بازگشتم متوجه شدم پسر غریبه‌ای گوشه حیاط خانه‌مان پنهان شده و به محض آمدن من فرار کرد. بلافاصله همسرم را صدا زدم که این پسرجوان چه کسی بود آیا او را می‌شناختی؟ او گفت: بله می‌شناسم. به او گفتم برو صدایش کن برگردد ببینم کیست؟

وقتی میلاد به خانه‌مان آمد متوجه شدم او به دخترم علاقه دارد اما این موضوع را از من پنهان کرده بودند. برای همین عصبانی شدم و او را کتک زدم چند سیلی به صورتش زدم اما او فرارکرد دنبالش دویدم و سرکوچه چاقویی را که همراهم بود به سمتش پرتاب کردم که به کمرش خورد چاقو غلاف داشت اما نمی‌دانم از شانس من چه شد که چاقو به کمرش فرو رفت. قصد کشتن او را نداشتم. از اینکه او با دختر 17ساله‌ام دوست شده بود عصبانی شده بودم.

نمی‌توانستم با این قضیه کنار بیایم. برای همین می‌خواستم تنبیهش کنم تا دست از سر دخترم بردارد. می‌دانم که اشتباه کردم اما باور کنید قصد کشتن پسر جوان را نداشتم. حالا هم از اولیای دم خواستار عفو و بخشش هستم. می‌دانم که حقم قصاص است اما امیدوارم مرا به خاطر دخترم ببخشند.سپس هیأت قضایی برای صدور حکم وارد شور شدند.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..