23

جولای

مجوز تولید 3 ماشین جهت ورود به بازار صادر شد
در مرحله دوم اجرای استانداردهای 85گانه ماشینیی، خط تولید هیچ ماشینیی متوقف نشد و سه ماشینی جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت کردند.

در حالی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه ماشینیی طی سه مرحله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید خورده است که ابتدای تیرماه سال جاری به عنوان دومین مرحله از اجرای طرح مذکور اعلام شده بود و ماشینسازان مکلف بودند با رعایت ۶۳ استاندارد تعیین شده مجوز تولید عرضه به بازار دریافت کنند. این در حالی است که در مرحله اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده بود که ۲۵ ماشینی سواری و سنگین جاده‌ای موفق به رعایت استانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقیف روبرو شد.


 مجوز تولید 3 ماشین جهت ورود به بازار صادر شدحال بنابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران خط تولید هیچ ماشینیی در مرحله دوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه ماشینیی متوقف نشده و علاوه بر این سه ماشینی سیتروئن، وانت آمیکو و FAW مجوز ورود به بازار ایران را دریافت کردند و توانستند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند.

نکته قابل اشاره اینکه صرفا در مورد ماشینهای تولیدی داخل کشور که از قبل خط تولید آن ها وجود داشته، زمان‌بندی سه مرحله‌ای مدنظر قرار گرفته است که در این مرحله هیچ یک از این ماشینها با توقف خط تولید روبرو نشدند هر چند که در مرحله اول ۲۵ ماشین با توقف خط تولید روبرو شدند. اما ماشینهای وارداتی و ماشینهای جدید تولیدی موظف به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه از همان ابتدای دی ماه سال گذشته هستند که سه ماشینی سیتروئن، وانت آمیکو و FAW در این مقطع زمانی موفق به دریافت مجوز جهت ورود به بازار ایران شدند.

علاوه بر این دو موضوع در مورد استانداردهای مصرف سوخت نیز سازمان ملی استاندارد رعایت استانداردهای سوختی را از ابتدای تیرماه سال جاری مدنظر قرار داده که مجزا از استانداردهای ۸۵ گانه ماشینیی است و در این مرحله از نظر سازمان ملی استاندارد ایران هشت ماشین از گردونه تایید خارج شده و اسامی آنها جهت اقدامات بعدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز پلیس راهبر ناجا ارسال شده است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..