27

فوریه

متفاوت ترین عکس خواننده مشکی پوش“رضا صادقی” ؛ خواننده محبوب موسیقی پاپ کشورمان اینگونه صفحه شخصی خود را به روز کرد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..