12

فوریه

ماشینهای ثبت نامی مشتریان با قیمت قید شده در قرارداد تحویل می شود


معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور به برخی شایعات مبنی بر اخذ مابه التفاوت مرتبط با افزایش تعرفه های گمرکی در خصوص ماشینهای وارداتی برای ثبت نامی های این شرکت که با قیمت قطعی انجام پذیرفته بود، پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی کرمان موتور، حسن اکبری، در این خصوص گفت: تاکنون هیچ مبلغی مازاد بر قیمت قطعی زمان ثبت نام از مشتریان خود چه در زمینه ماشینهای تولیدی و چه وارداتی دریافت نشده است.

وی با توجه به جایگاه مشتری مداری در مجموعه صنایع ماشینسازی کرمان، اظهار داشت: تمام مشتریان ماشینهای کرمان موتور براساس قیمت قطعی ثبت نامی، ماشینهای خود را دریافت خواهند کرد.

معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور در پایان با بیان اینکه احتمال تاخیر در تحویل برخی ماشینها به مشتریان محترم این شرکت وجود دارد، خاطرنشان کرد: به رغم هرگونه تاخیر احتمالی، ماشینهای مشتریان با قیمت قید شده در قرارداد آنها تحویل خواهد شد.

دیدگاهتان را بیان کنید!