20

ژوئن

ماجرای فرونشست مقبره عبدالعظیم حسنی (ع) به کجا رسید؟


به گزارش ماشین شاپ،

یکی از شاخصه اصلی کج شدن ساختمان مقبره حضرت عبدالعظیم علیه السلام و اماکن مذهبی، گلدسته‌ها است، که باتوجه به شواهد و همچنین کنترل‌های انجام گرفته طی شش سال اخیر، هیچ گونه علائم و تغییراتی مبنی بر جابجائی یا نشست مشاهده نگردیده و از ابتدای طرح توسعه آستان تاکنون نسبت به وضعیت سابق تغییری در بنای آستان رخ نداده است.

گفتنی است؛ با توجه به اخبار منتشر شده در فضای مجازی در رابطه با فرونشست سطح زمین وکج شدن ساختمان مقبره حضرت عبد العظیم علیه السلام، اعلام می‌دارد تاکنون هیچ گونه علائم وشواهدی مبنی بر وقوع این امر مشاهده نشده است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..