1

مارس

لباس های عجیب و غریب خانم گیمگر و پسرش/عکستصویر متفاوتی از “فاطمه گودرزی” ؛ گیمگر سینما و تلویزیون را در کنار پسرش مشاهده می کنید.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..