14

آوریل

لاف جدید فرانسوی‌هاوزیر خارجه فرانسه مدعی شد اگر خط قرمز پاریس مبنی بر استفاده از تسلیحات شیمیایی شکسته شود، باز هم به سوریه حمله می‎کنیم.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..