11

آوریل

قصور وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن


به گزارش ماشین شاپ،

فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، با بیان اینکه دو میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد، اظهار کرد: دولت باید با سیاست‌گذاری‌های جدید بتواند این واحدهای خالی را از طریق پرداخت تسهیلات مناسب به متقاضیان عرضه کند.

وی در ادامه افزود: 300 هزار متقاضی در بانک مسکن ثبت نام کردند که امیدواریم با پرداخت این تسهیلات بخشی از این واحدهای خالی عرضه شود و این بار از دوش دولت برداشته شود.

رجبی با بیان اینکه ارتباط دولت باید با بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن شفاف تر شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی با شورای عالی بانک مسکن در جلسات گذشته مقرر کردند که میزان تسهیلات به تولیدکنندگان مسکن و متقاضیان را افزایش دهند.

رجبی اظهار کرد: باید بتوانیم با تحریک تقاضا در بازار مسکن و اقدامات کارشناسی شده تولید مسکن، استفاده از مصالح داخلی را در اولویت قرار دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، تصریح کرد: قصور وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن حذف صورت مسئله بوده و با تأکید بر مقاوم‌سازی سعی کرده تولید مسکن را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید با ارائه طرح و برنامه سیاست‌های تولید مسکن را افزایش دهد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..