11

سپتامبر

قانون تعویض ماشین در حال جا افتادن استقائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: آنالیز صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶ ماشینسازان بزرگ نشان می‌دهد که قانون تعویض ماشین در صورت تکرار عیب، به تدریج در حال جا افتادن و اجرایی شدن است.


قانون تعویض ماشین در حال جا افتادن است

سعید تاجیک اظهار کرد: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ماشین، در صورتی‌که ماشینیی در دوره گارانتی سه بار به دلیل ایراد تکراری به نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان ماشین مراجعه کند، شرکت ماشینساز و واردکننده مربوطه موظف به تعویض ماشین با یک ماشینی جدید است.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته این بخش از قانون به ندرت و بسیار محدود اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: با این حال ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش ماشین در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ دو ماشینساز بزرگ به‌ویژه ایران ماشین در حد قابل توجهی نسبت به اجرای قانون تعویض ماشین اقدام کرده‌اند با این حال باقی ماشینسازان و واردکنندگان ماشین چندان این قانون را اجرایی نمی‌کنند.

قائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: آنالیز‌ها نشان می‌دهد که قانون تعویض ماشین در صورت تکرار عیب ماشین در سه نوبت، علی‌رغم بی‌توجهی سایر ماشینسازان و واردکنندگان ماشین، به تدریج در حال جا افتادن است و وضعیت در حد قابل توجهی بهبود یافته است.

وی افزود: همچنین آنالیز وضعیت خدمات پس از فروش ماشین در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ وضعیت پرداخت خسارت خواب ماشین در تعمیرگاه نیز بهبود یافته است.

تاجیک تصریح کرد: طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ماشین، اگر ماشینیی در دوره گارانتی به دلیل کمبود قطعه یا ناتوانی در رفع عیب بیش از دو روز کاری در نمایندگی خدمات پس از فروش ماشینسازان و واردکنندگان ماشین متوقف شود شرکت مربوطه ملزم به پرداخت خسارت خواب (توقف) ماشین در تعمیرگاه به مالک مربوطه است.

وی خاطرنشان کرد: آنالیز عملکرد سه ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد بسیاری از شرکتهای خدمات پس از فروش ماشین در تامین قطعات دچار مشکل شده‌اند بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری خواب (توقف) ماشین در تعمیرگاه‌ها بیشتر شود.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..