8

آوریل

فیلتر تلگرام در روسیه


به گزارش ماشین شاپ،

وزارت ارتباطات روسیه دادخواستی را در همین زمینه بر علیه تلگرام به دادگاه ارائه کرده است.

علت این اقدام آن است که تلگرام از افشای کلید‌های رمزگذاری برنامه یادشده برای مقامات اطلاعاتی روس خودداری کرده است. در صورت موافقت دادگاه با این درخواست، دسترسی به تلگرام در روسیه ناممکن خواهد شد.

پاول چیکوف وکیل تلگرام در جریان رسیدگی به این پرونده می‌گوید تصمیم گیری دادگاه در این زمینه ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد.

تلگرام و مقامات روسی از ماه‌ها قبل بر سر دسترسی به کلید‌های رمزگذاری این نرم افزار با یکدیگر درگیرند. مقامات روسی می‌گویند دسترسی به این کلید‌ها برای مقابله با افراد جنایتکار و تروریست‌ها ضروری است.

پیش از این مقامات قضایی روس درخواست تلگرام برای رد تقاضای افشای کد‌های رمزگذاری این برنامه را که توسط مقامات اطلاعاتی ارائه شده بود، رد کرده بودند. تعداد کاربران تلگرام در سراسر جهان امروزه از مرز ۱۰۰ میلیون نفر گذشته است.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..