22

جولای

فهرست مدارک تحصیلی مسئولان وزارت ارشاد/جدول


مدیران کل و همتراز ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 


ردیف

نام

نام خانوادگی

نام واحد سازمانی فعلی

عنوان پست

استخدام

تحصیلات

تاریخ انتصاب


١

حسین

انتظامی

حوزه وزیر

دستیار ارشد

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١/١١/٩٦


٢

محمدمهدی

احمدی

حوزه وزیر

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٢٢/٦/٩٦


٣

عبدالهادی

فقهی زاده

معاونت قرآن و عترت

معاون وزیر

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٧/٨/٩٦


٤

محسن

جوادی

معاونت امور فرهنگی

معاون وزیر

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٧/٨/٩٦


٥

محمد

سلطانی فر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

معاون وزیر

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٥/١٠/٩٦


٦

سید محمد مجتبی

حسینی

معاونت امور هنری

معاون وزیر

قراردادی

کارشناسی

١٩/٩/٩٦


٧

علی اصغر

کاراندیش

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاون وزیر

رسمی

کارشناسی ارشد

٤/٦/٩٦


٨

سید هادی

حسینی

معاون حقوقی، امور مجلس و استانها

معاون وزیر

قراردادی

کارشناسی ارشد

٢٩/١٠/٩٦


٩

محمدمهدی

حیدریان

سازمان سینمایی

معاون وزیر و رییس سازمان

رسمی

کارشناسی

١٧/١٢/٩٥


١٠

محمدرضا

موالی زاده

شورای فرهنگ عمومی

دبیر

رسمی

دکترا (پزشک)

٢١/٤/٩٦


١١

مهدی

محمدی

حوزه وزیر

مشاور امور هنری

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٦/٧/٩٦


١٢

حبیب رضا

ارزانی

حوزه وزیر

مشاورامورحقوقی

رسمی

حوزوی سطح ٤

٢٦/٧/٩٦


١٣

محمدرضا

حشمتی

حوزه وزیر

مشاور برنامه ریزی در امور قرآن و عترت (ع)

رسمی

کارشناسی

٧/٨/٩٦


١٤

حمیدرضا

ارباب سلیمانی فینی

حوزه وزیر

مشاور توسعه فعالیتهای اسلامی

رسمی

(کفایتین) حوزوی

١/٣/٨٥


١٥

مرضیه

مرآت نیا

حوزه وزیر

مشاور امور زنان وخانواده

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٧/٩٦


١٦

پروین

داداندیش

حوزه وزیر

مشاور در امور اجتماعی

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٢٥/٩/٩٦


١٧

قاسم

خورشیدی

مرکزحراست

رییس مرکز

قراردادی

کارشناسی

٢٩/٧/٩٦


١٨

مظاهر

برادران وامرزانی

دفترمدیریت عملکرد

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٨/٩/٩٦


١٩

علی آقا

هاشمی

دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

رییس دبیرخانه

رسمی

کارشناسی ارشد

١/٦/٩٦


٢٠

غلامرضا

نجاتی

دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

مدیر هسته گزینش

پیمانی

حوزوی سطح ٢

٣/٣/٩٦


٢١

سیدمرتضی

موسویان

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی

رییس مرکز

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٢٨/٥/٩٣


٢٢

عبدالرضا

سهرابی

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

رییس دبیرخانه

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١١/٩٦


 


٢٣

محمد مهدی

عزیززاده

دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآنی

رئیس دبیرخانه

قراردادی

کارشناسی

١/١/٩٦


٢٤

اصغر

امیرنیا

دفتر تبلیغ ،ترویج و توسعه فعالیتهای قرآن و عترت(ع)

مدیر کل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٦/٩٤


٢٥

محمدعلی

خسروی

دفتر برنامه ریزی،آموزش و توسعه مشارکتهای امور قرآن و عترت(ع)

مدیر کل

رسمی

سطح ٤ حوزوی

٢٩/٩/٩٤


٢٦

علی

ملانوری

اداره کل ارتباطات،هماهنگی و ساماندهی قرآن و عترت

مدیر کل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٦/٩٤


٢٧

محمد جواد

مرادی نیا

دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١٣/١٠/٩٦


٢٨

مهرزاد

دانش

دفتر امور چاپ ونشر

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٣/٧/٩٦


٢٩

علی آقا

فریدونی

اداره کل مجامع ،تشکلها و فعالیتهای فرهنگی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

٤/٩/٩٣


٣٠

سیدعلی اصغر

سید آبادی

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی

مدیر کل

قراردادی

کارشناسی

٢٨/١٢/٩٣


٣١

سید محمدرضا

دربندی

اداره کل امور مطبوعات و پایگاههای داخلی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٣/١١/٩٦


٣٢

محمد

حیدری

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

مدیرکل

رسمی

دکترای تخصصی Phd

١٢/٤/٩٥


٣٣

علیرضا

شیروی

اداره کل مطبوعات و رسانه­های خارجی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٣/١١/٩٦


٣٤

حمید

ضیایی پرور

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیتهای رسانه ای

مدیر کل

قراردادی

دکترای تخصصی Phd

٩/١٢/٩٦


٣٥

علی

ترابی

دفترامورموسیقی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢٧/١٢/٩٦


٣٦

شهرام

کرمی

حوزه اداره کل هنرهای نمایشی

مدیرکل

رسمی

درجه یک هنری

٢٦/١٢/٩٦


٣٧

محمد

الهیاری فومنی

دفتر برنامه ریزی و آموزشهای هنری

مدیرکل

پیمانی

کارشناسی ارشد

١/٢/٩٧


٣٨

لادن

حیدری

دفتر حقوقی و مالکیت معنوی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١/١١/٩٢


٣٩

سیدعلی

حسینی

دفتر امور مجلس

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٢١/٩/٩٦


٤٠

علی

غیاثی ندوشن

دفتر هماهنگی امور استانها

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١/٨/٩٦


٤١

محمد

فقیه

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

ذیحساب و مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

١٤/١١/٩٦


٤٢

سیده راحله

میرمحمدعلی رودکی

دفتر برنامه و بودجه

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

٢٥/٥/٩٤


٤٣

سید سعید

سرابی

دفتر نوسازی و تحول اداری

مدیرکل

رسمی

کارشناسی ارشد

٤/٥/٩٦


٤٤

قاسم

خسروی

اداره کل امور اداری و منابع انسانی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

٤/٥/٩٦


٤٥

حسین

سیفی مرزان

اداره کل پشتیبانی ، رفاهی و خدمات فنی

مدیرکل

رسمی

کارشناسی

١/١٠/٩٢


٤٦

همایون

امیرزاده

روابط عمومی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع­رسانی

رسمی

کارشناسی ارشد

٣٠/٤/٩٧


متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..