17

سپتامبر

غریب‌آبادی معاون رییس کنفرانس سالانه آژانس اتمی شد


به گزارش ماشین شاپ،

کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به عنوان معاون رییس کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شد.

در اولین روز از شصت و دومین کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی،  سفیر و نماینده دائم کشورمان از گروه خاورمیانه و جنوب آسیا به عنوان معاون رییس کنفرانس انتخاب شد.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..