23

فوریه

عزم وزارت اقتصاد بر بهبود فضای کسب وکار است


به گزارش ماشین شاپ ، وی بیان داشت: دولت باید به این موضوع به صورت ویژه توجه کند و حتی در نهادهای بالادستی تصمیمات بزرگ و اساسی در این زمینه‌ها اتخاذ کند. مجموعه بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته تلاش کرده تا در تعامل سازنده و قوی با دولت زمینه‌های بهبود را ایجاد کند ولی به نظر می‌رسد به عزم ملی برای تغییر شرایط نیاز باشد.

لاهوتی بیان داشت: مجموعه وزارت اقتصاد توجه مناسبی به این موضوع دارد. وزیراقتصاد هم به جهت سوابق اجرایی و همچنین حضور در بخش‌خصوصی به صورت مشخص اطلاع دارند که موانع کجاست و چطور باید آنها را رفع کرد. اقداماتی که در گمرک پیش از این انجام شد، یک نمونه مشخص از این عزم است. برگزاری جلسات با بخش‌خصوصی، ارتباطات نزدیک تر و بخصوص انجام اقدامات اجرایی مهمترین تحولات این مجموعه است که می‌تواند به تسری یافتن به مجموعه کلیت نظام اقتصادی کشور مسیر توسعه را هموار کند.

لاهوتی بیان داشت: بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور به این موضوع وابسته است که نظام اقتصادی به درک درستی از موانع برسد و با عزم مشخص، ملی و همگانی به سمت رفع آنها برود.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..