3

ژوئن

طرح ابتکاری جمعیت «الوفاق» بحرین برای حل بحران این کشور


به گزارش ماشین شاپ،

شبکه المیادین گزارش داد که این طرح الوفاق بر وحدت ملی، حمایت از جامعه، توسعه و تکثرگرایی، احترام به هویت دینی و فرهنگی، ویژگی‌های مذهبی و اجتماعی، حمایت از هویت عربی و اسلامی و وابستگی ملی به بحرین تأکید دارد.

اعلامیه بحرین همچنین بر پذیرش یکدیگر در جامعه‌ای که تمامی اشکال تحریک به نفرت، خشونت و تروریسم در آن ممنوع است، تأکید می‌کند و خواستار حمایت از مساوات و برابری در قبال قانون، برابری فرصت‌ها و مخالفت با هر گونه تبعیض و حاشیه رانده است و بر حق تشکیل موسسات جامعه مدنی از جمله گروه‌های سیاسی تأکید دارد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..