26

مارس

شکرگزاری در کلام امیرالمومنین(ع)امام علی (ع) می فرمایند: به کسى که بر او برترى داده شده ‌اى بسیار بنگر، زیرا این کار یکى از انگیزه‌ هاى شکرگزارى است.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..