14

مارس

رئیس تیم حفاظت العبادی را چه کسی کشت؟


به گزارش ماشین شاپ،

سرتیپ شریف اسماعیل المرشدی فرمانده تیپ ۵۷ و رئیس تیم حفاظت نخست وزیر عراق دیروز سه شنبه برای بررسی اوضاع امنیتی و حفاظتی، پیش از سفر العبادی به سامرا و موصل رفته بود.

سرایا السلام مدعی شده کاروان وی به هشدارها توجهی نکرده است و آنان مجبور به تیراندازی شده اند.

نگاهی به سوابق سرتیپ شریف – که تیپ وی مسؤول حفاظت از منطقه الخضرای بغداد است – نشان می دهد وی در بحبوحه اعتراضات ضد فساد جریان صدر در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۷ میدان التحریر بغداد مسؤول نظامی منطقه برای حفظ آرامش بوده است . در این تظاهرات تعدادی از هواداران صدر کشته شدند.

همان زمان برخی شبکه های اجتماعی و رسانه ها با انتشار تصاویر و آدرس دقیق منزل سرتیپ شریف در حله، او را عامل سرکوب تظاهرات و از دشمنان جریان صدر و نزدیکان مالکی معرفی کردند.

برخی رسانه های عراقی حادثه کشته شدن دیروز سرتیپ شریف را انتقام جریان صدر از او و یک عملیات ترور قلمداد کردند.

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..