25

آگوست

دلیل غیبت کامیابی‌نیا در تمرین پرسپولیس


به گزارش ماشین شاپ،

کمال کامیابی‌نیا در تمرین امروز تیم پرسپولیس غایب بود.

این گیمکن به دلیل سرماخوردگی و کسالت با اجازه برانکو تمرین نکرد تا به استراحت بپردازد اما به نظر می‌رسد مشکل کامیابی‌نیا حاد نیست و او مشکلی برای همراهی تیمش در گیم روز سه‌شنبه مقابل الدوحیل قطر نخواهد داشت.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..