4

سپتامبر

در حال حاضر با ۶۰ میلیون تومان چه ماشینیی می توانیم بخریم؟
اگر امروز ۶۰ میلیون تومان پول داشته باشید چه ماشینهایی را می توانید بخرید؟

سوال مهمی که امروزه جوابهای خیلی جالبی برای آن می توان پیدا کرد که اصلا و ابدا در حد انتظارات ما نخواهد بود و جز افسوس و ناراحتی کاری برای این جوابها نمیشه کرد .


 در حال حاضر با ۶۰ میلیون تومان چه ماشینیی می توانیم بخریم؟در این جدول نگاهی به ماشینهای 60 میلیون تومانی بازار داشته ایم. شما با داشتن این مبلغ انتخاب های زیادی دارید. از شورلت بلیزر گرفته تا زانتیا مدل 84 حق انتخاب های شما برای خرید ماشین با 60 میلیون تومان است.جدول قیمت ماشینهایی که با 60 میلیون تومان اکنون می توانید بخرید :


 در حال حاضر با ۶۰ میلیون تومان چه ماشینیی می توانیم بخریم؟

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..