9

سپتامبر

در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان چه ماشینیی بخریم؟
این روزها سوالی که از سوی خریداران ماشین مطرح می شود این است که با بودجه در اختیار، چه ماشینیی می توانم بخرم؟


 در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان چه ماشینیی بخریم؟در این جدول نگاهی به ماشینهای 200 تا 250 میلیون تومانی بازار داشته ایم. در این رنج قیمتی امکان انتخاب ماشینهای متنوعی وجود دارد از نیسان ماکسیما گرفته تا بنز و ب ام وی، ماشینهایی است که با در اختیار داشتن این بودجه قادر به خرید آن ها خواهید بود.جدول قیمت ماشینهای موجود در بازار در محدوده 200 تا 250 میلیون تومان :


 در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان چه ماشینیی بخریم؟


 در بازه قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان چه ماشینیی بخریم؟

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..