23

دسامبر

درخواست طلاق به چه صورت است

 

با توجه به قانون مدنی ماده 1133 که بیان می دارد مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد مستفاد می شود که حق طلاق با مرد است از طرفی بیان می دارد.

 

مرد بدون هیچ علل موجهی حتی می تواند اقدام به دادخواست طلاق نماید لذا مرد در صورت اقدام به دادخواست طلاق حسب مورد باید از کلیه تکالیف حقوقی مالی زن از جمله ( مطالبه مهریه ) نفقه – اجرت مثل ایام زوجیت و یا تنصیف وفق مقررات مربوطه برآید زیرا طبق ماده 29 ق . ح . خ  مصوب 1391 که بیان می دارد دادگاه ضمن حکم به طلاق تکلیف حقوق مالی اجرت المثل ایام زوجیت را مشخص می نماید .

 

از طریقی زن اگر بخواهد طلاق بگیرید حسب مقرارت قانون مدنی مفاد 1119و1129 و1130 ق. م یا باید حسب مورد وکالت در طلاق داشته باشد و یا جز موارد عسرو حرج مذکوره و یا جز موارد فسخ نکاح موضوع ماده 1120 ق. م باشد در غیر این موارد دادخواست از جانب زن در اکثر موارد محکوم به رد می باشد . در صورت اثبات موارد فوق توسط زن و اثبات ان حسب مورد زن می تواند از حقوق مالی خود نیز برخوردار گردد .

 

گاهی ممکن است طلاق با رضایت مرد و زن صورت بگیرد به عبارت دیگر زن و مرد اگر بخواهند حسب توافقی که دارند طلاق توافقی بگیرند حسب ماده 23 ق. ح . خ مصوب 1391 که بیان می دارد که طلاق توافقی باید حسب مورد به مرکز مشاوره ارجاع داده شده و حتی الامکان سعی در صلح و سازش نموده باشند .

 

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی ، مرد می تواند بدون هیچ دلیل موجهی ، همسر خود را طلاق دهد ، تنها مسئله ای که در این زمینه مطرح است ، بحث تعیین کردن تکلیف حقوق مالی زن می باشد . دادخواست طلاقی که از طرف مرد مطرح می شود ، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش است . رضایت زن در این زمینه اهمیتی ندارد .

 

حقوق مالی زوجه در زمان طلاق :

ثبت طلاق موکل به تادیه حقوق مالی زوجه است . باید دانست که صرف تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی کفایت می کند و لازم نیست که حتما پرداخت شود .

این حقوق عبارتند از :

  1. مهریه : در صورتی که نزدیکی بین زوجین واقع نشده باشد ، مهریه نصف می شود .
  2. تنصیف دارایی : در صورت ایجاد شرایط زیر می توان بحث تنصیف دارایی را مطرح کرد :
  • طلاق باید از طرف مرد باشد و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار زن نباشد .
  • این شرط باید در عقد نامه امضاشده باشد .
  • این شرط ضمن طلاق مطرح می شود .
  • فقط در خصوص اموال بعد از عقد مطرح است .
  1. نفقه : نفقه ایام عده و نفقه گذشته را می توان مطالبه کرد .
  2. اجرت المثل و نحله : اجرت المثل در حالت عدم تبرع است و نحله در حالت تبرع جهت تعلق اجرت المثل و نحله به زن ، طلاق نباید از طرف زن مطرح شده باشد . و زن می تواند در زمان زوجیت نیز آن را مطالبه کند .اجرت المثل و نحله مخصوص عقد دائم است .

 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل طلاق توافقی با شماره 77221941 تماس گرفته و از مشاوران حقوقی ما کمک بخواهید.

منبع: وکیل طلاق توافقی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..