29

آگوست

خطر از بیخ گوش ماشینسازان گذشت، معافیت قطعات ماشین از پرداخت مابه التفاوت ارزی
با مذاکرات انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، بیش از ۳۴۰۰ قلم کالا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شدند .


قطعات ماشین، معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی

فهرست گروه کالاهایی که از پرداخت ما به التفاوت ارزی براساس مصوبه هیات وزیران با شماره 7020 معاف هستند شامل 3479 قلم کالا خواهد شد که بر این اساس اسامی این کالاها به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

در این فهرست، کالاهای تولیدی از سوی اداره نیرو محرکه و ماشین سازی و تجهیزات با شرایطی همچون ساخت و تولید داخل از 20 تا 51 درصد اعلام شده است.


قطعات ماشین، معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..