21

مه

خرید هر شاخه تیرآهن چقدر آب می‌خورد؟هر شاخه تیرآهن ۲۴، در بازار با قیمت یک میلیون و ۱۷۲ هزار تومان بفروش می‌رسد.
متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..