1

آگوست

خداحافظی نیسان جوک با بازار آمریکا به نفع کیکس
افرادی که در آمریکا به دنبال خرید نیسان جوک صفرکیلومتر هستند بهتر است عجله کنند زیرا جدیدترین نیوز این اتومبیلساز ژاپنی به توقف عرضه جوک پرحاشیه در این بازار مربوط می‌شود.


همان‌گونه که اتونیوز می‌گوید، جوک هرگز به عنوان اتومبیلیی برجسته و محبوب در آمریکا مطرح نبوده و فروش آن هر روز کمتر از دیروز بوده است.


پیروی معرفی در سال 2010 فروش جوک در آمریکا بیش از 35 هزار دستگاه از در اولین سال کامل حضور در بازار بوده و در سال‌های 2013 و 2014 به 38 هزار دستگاه هم رسیده بود اما پس از آن افت جوک شروع شد به گونه‌ای که در سال 2015 فروش کمتر از 27 هزار دستگاهی، در سال 2016 فروش کمتر از 20 هزار دستگاهی و در سال پیش نیز فروش حدود 10 هزار دستگاهی را نشان داد. نیسان در ماه گذشته تنها 41 دستگاه از این اتومبیل را در آمریکا فروخته درحالی‌که فروش مدت مشابه سال قبل آن حدود 900 دستگاه بوده و در ماه ژوئن سه سال پیش نیز بیش از 2500 دستگاه از این اتومبیل فروخته شده بود.


با کاهش شدید جذابیت این اتومبیل و همچنین تمرکز بیشتر روی کراس اوور جدید کیکس، نیوز اعلام عدم عرضه جوک در آمریکا تعجب‌های زیادی را به همراه نداشت؛ اما این موضوع به معنی پایان کامل زندگی جوک نیست.


همین دو هفته پیش بود که نیسان اعلام کرد یک‌میلیون دستگاه از جوک را در تأسیسات ساندرلند بریتانیا تولید کرده است. سال پیش حدود 95 هزار دستگاه جوک در اروپا فروخته شد که حدود سه برابر بهتر از بهترین عملکرد این اتومبیل در آمریکا بوده است.


توقف عرضه جوک در آمریکا را نباید با محصولات دیگر این اتومبیلساز مقایسه کرد. ماه پیش بیش از 37 هزار دستگاه روگ در آمریکا به فروش رسید که باعث شد این اتومبیل با فاصله زیاد عنوان پرفروش‌ترین محصول این اتومبیلساز را به خود اختصاص دهد.

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..