6

ژوئن

جک جی 4 (JAC J4)


برند ماشینها

کارخانه تولید کننده

تعداد سیلندرها

تعداد دنده (جلو)

کیسه های هوا ( نوع و تعداد )

آرایش قرار گیری سیلندرها

محل قرار گیری موتور

تعداد سوپاپ ها

نوع جعبه دنده

محل قرار گیری اهرم تعویض دنده

سیستم حرکتی ماشین (انتقال قدرت)

استاندارد آلایندگی

ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP