12

جولای

جدیدترین قیمت ماشینهای وارداتی در بازار تهران
بسیاری از ماشینهای خارجی در بازار تهران بدلیل نبود مشتری با ریزش قیمت مواجه شدند.


جدیدترین قیمت ماشینهای وارداتی در بازار

پس از چند هفته افزایش قیمت ماشینهای وارداتی در بازار، این‌بار شاهد برگشت قیمت‌ها به عقب هستیم که نمایشگاه‌داران آن را بدلیل رکود سنگین در بازار عنوان می‌کنند و اعتقاد دارند بازار دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد و احتمال دارد در هفته‌های پیش رو شاهد ریزش قیمت شدید این محصولات در بازار باشیم.

قیمت ماشینهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:


جدیدترین قیمت ماشینهای وارداتی در بازار

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..