4

ژوئن

جدیدترین قیمت خودروهای گازسوز بازار چند؟/جدول


به گزارش ماشین شاپ،

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز برخی خودروهای صفر کیلومتر دوگانه سوز داخلی کشور در سطح بازار تهران طی خرداد ماه 97 است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

 

گازسوز

 

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..