25

جولای

جدول قیمت کلیه محصولات ایران ماشین ۳ مرداد ۹۷
این روزها شرایط عجیبی در ماشینسازان کشور به خصوص در ایران ماشین را شاهد هستیم. از طرفی اخبار رسیده حکایت از کمبود قطعه و تولید ناقص ماشینها را دارد و از طرفی این شرکت پیش فروش ماشین با موعد تحویل برای سال آینده را انجام می دهد . در نتیجه این اخبار و سیاست های اشتباه این شرکت فقط قیمت بین کارخانه تا بازار افزایش می یابد . در جدولی که در ادامه آورده می شود می توان این تفاوت قیمت محسوس را کاملا مشاهده نمود .


 جدول قیمت کلیه محصولات ایران ماشین ۳ مرداد ۹۷قیمت انواع محصولات ایران ماشین در بازار و نمایندگی :


 جدول قیمت کلیه محصولات ایران ماشین ۳ مرداد ۹۷

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..