8

آگوست

جدول قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی – ۱۷ مرداد




قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی اعلام شد. تفاوت قیمت هنوز بین نمایندگی تا بازار وجود دارد ولی با توجه به فروکش کردن التهابات بازار ارز این تفاوت قیمت کمتر شده است . امید می رود با اعلام طرح های فروش فوری کلیه محصولات سایپا این فاصله قیمتی کمتر هم بشود .


 جدول قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی - ۱۷ مرداد



قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر است:


 جدول قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی - ۱۷ مرداد

متأسفم، نظرات این نوشته بسته است..